Ieguvumi

Objekta patiesā darba aizsardzības sistēmas stāvokļa novērtējums.

Iepriekš nepamanītu neatbilstību konstatācija, tādā veidā izvairoties no nelaimes gadījumiem.

Pārliecība par darba aizsardzības sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Tiek sagatavots audita atzinums, kas ļauj plānveidīgi novērst konstatētos trūkumus, lai mazinātu nelaimes gadījumu iespēju un paaugstinātu objekta kopējo drošības stāvokli.

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”