Darba aizsardzības sistēmas audits sevī ietver uzņēmuma apsekošanu un ar darba aizsardzību saistīto dokumentu caurskatīšanu, tādā veidā veicot trūkstošo darba aizsardzības dokumentu identifikāciju un esošo darba aizsardzības dokumentu atbilstības novērtēšanu normatīvo aktu prasībām un uzņēmumā esošajai situācijai. 

Audits nav tikai normatīvajos aktos noteiktas atbilstības konstatācija, bet arī rekomendāciju sniegšana, lai uzņēmuma darba vide tiktu ne tikai sakārtota, bet arī uzlabota.


Ieguvumi

Objekta patiesā darba aizsardzības sistēmas stāvokļa novērtējums.

Iepriekš nepamanītu neatbilstību konstatācija, tādā veidā izvairoties no nelaimes gadījumiem.

Pārliecība par darba aizsardzības sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Tiek sagatavots audita atzinums, kas ļauj plānveidīgi novērst konstatētos trūkumus, lai mazinātu nelaimes gadījumu iespēju un paaugstinātu objekta kopējo drošības stāvokli.

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”