Ieguvumi

Darba vidē pastāvošo riska faktoru atklāšana agrīnā stadijā, kas ļauj novērst vai samazināt šo faktoru ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību, tādā veidā vēršot darbības uz cēloņiem un nevis sekām.

Paaugstinās veiktā darba efektivitāte, uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu kvalitāte, samazinās nevajadzīgi izdevumi un nodarbināto darba nespēja.

Pasūtītāja interešu pārstāvība Valsts darba inspekcijā.

Pārbaudes normatīvi

Darba aizsardzības likums

02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”