Ieguvumi, ko sniedz darba aprīkojuma pārbaude

  • Pārliecība par iekārtas vai aprīkojuma patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamo defektu identificēšana,
  • Darba aprīkojuma atbilstība likumdošanas un darba drošības prasībām.


Kā darba aprīkojums tiek uzskatīti arī palīginstrumenti, kurus nodarbinātais lieto.

Darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanas mērķis ir saņemt uzticamu trešās puses vērtējumu par iekārtas vai aprīkojuma patieso tehnisko stāvokli. Veicot pārbaudi, Kiwa sniedz pārliecību par darba drošību izmantojot konkrētās iekārtas.

Pārbaudes laikā eksperts iepazīstas ar iekārtu tehnisko dokumentāciju, novērtē iekārtas tehnisko stāvokli un visus parametrus, kas nepieciešami drošas darba vides uzturēšanai.

Nepieciešamības gadījumā var tikt veikti arī iekārtas tehniskie mērījumi.