Ieguvumi, ko sniedz degvielas sertificēšana

  • Izsmeļoša informācija par degvielas atbilstību izvirzītajām prasībām,
  • Operatīvas atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem,
  • Uzticamība klientu acīs,
  • Lielāka produkta konkurētspēja tirgū.

Sertifikācijas procesā Kiwa novērtē degvielas atbilstību attiecīgajos normatīvos noteiktajām prasībām.

Degvielas atbilstību normatīvu prasībām novērtē saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūrām, kas piemērojamas konkrētajai situācijai un tehnoloģiskajām niansēm. 

Procedūras var būt dažādas:

  • degvielas partijas novērtēšana,
  • ilgtermiņa sertifikācija,
  • ražošanas procesa novērtējums,
  • problēmsituācijas analīze un izvērtējums.