Ieguvumi, ko sniedz degvielas uzpildes staciju pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Pārliecība par objekta patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamo defektu identificēšana,
  • Pārliecība, ka degvielas uzpildes stacija neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un apkārtējo vidi.


Tehniskās pārbaudes tiek veiktas tehnoloģiskajām iekārtām degvielas uzpildes stacijās, kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 kubikmetrus un kuras paredzētas transportlīdzekļu degvielas tvertņu uzpildīšanai.

Saskaņā ar noteikumu prasībām, degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu daļējās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi gadā, savukārt pilnās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi 12 gados.

Tehniskās pārbaudes tehnoloģiskajām iekārtām jāveic gan pirms degvielas uzpildes stacijas nodošanas ekspluatācijā, gan arī ekspluatācijā esošiem objektiem. Ekspluatācijā esošām degvielas uzpildes stacijām daļējās tehniskās pārbaudes veic, nepārtraucot degvielas uzpildes stacijas darbību.