Izsniegtā dokumentācija sniegs informāciju par:

  • enerģijas patēriņa un enerģijas zudumu sadalījumu ēkā
  • ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām

izbūvēto apkures, ventilācijas, dzesēšanas, apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes līmeni un sagaidāmās ekspluatācijas izmaksas.

Lai varētu sagatavot ēkas pagaidu energosertifikātu, pasūtītāja rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

  • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lieta
  • AR, Arhitektūras risinājumi
  • AVK-A, Apkure
  • AVK-V, Ventilācija
  • AVK-K, Klimata kontroles sistēma
  • UK, Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)

Faktiski nepieciešamo dokumentu saraksts tiek precizēts, pieņemot pasūtījumu.

Pagaidu energosertifikācijas laikā KIWA specialisti var Jums papildus veikt ēkas norobežojošo konstrukciju vai izbūvēto energosistēmu testēšanu ar infrasarkanā spektra kameru, jeb termogrāfiju.

Pēc pagaidu energosertifikāta derīguma termiņa beigām tālāku ēkas energosertifikācijas nepieciešamību nosaka ēkas īpašnieks atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma prasībām.