Ieguvumi, ko sniedz energoauditora apstiprināta energobilance

  • Energoefektivitātes likuma prasību izpilde
  • Energoefektivitātes nodeva tiek aprēķina vienīgi no lielā elektroenerģijas patērētāja bilancē norādītās paša izlietotās elektroenerģijas.

Energobilanci pārbauda un sagatavo augsti kvalificēti Kiwa darbinieki – sertificēts energoauditors un elektroapgādes speciālisti.