Neatbilstošas kvalitātes elektroapgāde elektroenerģijas patērētājiem var izraisīt lielus izdevumus, kas saistīti, piemēram, ar bojātu iekārtu nomaiņu, jūtīgu iekārtu darbības parametru atjaunošanu vai vienkārši biežiem elektroenerģijas pārrāvumiem. 

Visizplatītākā problēma elektroenerģijas apgādē ir sprieguma svārstības. Diemžēl, bieži vien lietotāji neatbilstošu elektroapgādi uztver kā pašu par sevi saprotamu un neizbēgamu. Tomēr jāatzīmē - ja elektroenerģijas kvalitātes pārbaudes laikā ir konstatēta piegādātās elektroenerģijas kvalitātes neatbilstība standartam, no sadales tīkla operatora var pieprasīt pazemināto elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu. Tāpat arī lietotājs tiek iekļauts sadales tīklu operatora prioritārajā sarakstā rekonstrukcijas objekta izveidei.

Lai reģistrētu elektroenerģijas parametrus, lietotāja piederības robežās tiek uzstādīts elektrisko parametru reģistrators (pašrakstītājs), kas ieraksta nepieciešamos raksturlielumus, kas palīdz ekspertiem izdarīt slēdzienu par elektroapgādes kvalitāti un to atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem un standartiem.