Ieguvumi, ko sniedz elektroiekārtu energoaudits

  • Optimālā aprīkojuma izvēle iekārtojot un/vai rekonstruējot ražošanas telpas, darba vietas utt.
  • Elektroenerģijas patēriņa samazināšana
  • Neracionālo elektroenerģijas zudumu atklāšana
  • Elektroenerģijas ekonomijas iespēju identificēšana un plānošana


Jebkurā uzņēmumā atrodas dažāda veida elektroiekārtas, kas tiek ekspluatētas un nereti ir konstruktīvi novecojušas. Tas ir iemesls palielinātam elektroenerģijas patēriņam, kas rada netiešus zaudējumus uzņēmumiem.

Elektroiekārtu energoefektivitātes novērtēšanas pakalpojuma mērķis ir noteikt elektroiekārtu lietderīgumu. Tas ļauj identificēt precīzu enerģijas taupīšanas pasākumu plānu, kā arī pieņemt pareizos lēmumus par ražošanas procesu modernizāciju.

Kiwa kompetentie eksperti novērtēs lietojamo elektroiekārtu energopatēriņu un sniegs ieteikumus objekta energoefektivitātes paaugstināšanai.