Ieguvumi, ko sniedz elektroiekārtu energoaudits

  • Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošs energoaudita pārskats, tiek noformēts atbilstoši valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM izvirzītajām prasībām.
  • Iespēja pieteikties valsts finansējumam ALTUM programmās,
  • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas ir derīgs 10 gadus,
  • Identificēti nepieciešamie energoefektivitātes pasākumi.


Kiwa speciālisti uzņēmumā vai mājsaimniecībā izvērtē enerģijas taupīšanas potenciālu, novērtējot ēkas norobežojošās konstrukcijas, apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu, apgaismojumu un elektroiekārtas, kā arī vadības automatizācijas sistēmu (BMS) un energoefektīvu uzvedību.

Ēku energoaudits sniedz noderīgu informāciju ēkas lietotājam (īpašniekam, pircējam vai īrniekam) vairākās jomās:

  • Ēkas energoefektivitātes stāvoklis;
  • Iespējamie ēkas energoefektivitātes uzlabojumi;
  • Informācija, kā samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.