Ieguvumi, ko sniedz personāla sertifikācija elektrodrošības grupu saņemšanai

  • uzņēmums iegūst neatkarību un objektīvu elektrotehniskā personāla zināšanu novērtējumu;
  • paaugstina darba drošību uzņēmumā un darbā objektos.

Kiwa kā viens no vadošajiem uzņēmumiem atbilstības novērtēšanas jomā, piedāvā elektrotehniskā personāla sertifikāciju reglamentētajā sfērā. Sertifikācijas eksāmena laikā, atbilstoši procedūrām, notiek pretendentu teorētisko zināšanu pārbaude.

Sertifikācijas process ietver:

  • nepieciešamās informācijas apkopošanu sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
  • teorētisko zināšanu pārbaudi;
  • rezultātu izvērtēšanu un elektrodrošības grupas piešķiršanu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • personas apliecinošu dokumentu kopija (s);
  • apliecinājuma par apgūto elektrodrošības apmācības kursu (augstsprieguma vai zemsprieguma) kopija (s);
  • dokumentu par izglītību elektrozinībās kopija (s), (ja nepieciešams);
  • izziņu par pretendenta darba stāžu elektroietaisēs, (ja nepieciešams);
  • fotogrāfijas (piem., 4 x 5 cm), elektroniskā formā.