Ieguvumi, ko sniedz ēku energoaudits

  • Latvijas normatīvajiem aktiem atbilstošs energoaudita pārskats, kas var tikt noformēts atbilstoši Ekonomikas ministrijas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) prasībām,
  • Iespēja pieteikties valsts finansējumam LIAA vai VARAM,
  • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas ir derīgs 10 gadus,
  • Apzināta nepieciešamo energoefektivitātes pasākumu ieviešanas nepieciešamība,
  • Energoplāns ar izvērtētām energoresursu taupīšanas iespējām,
  • Apzināta energovadība un iedzīvotāju energoefektīva uzvedība.

Kiwa speciālisti uzņēmumā vai mājsaimniecībā nosaka enerģijas taupīšanas potenciālu, novērtējot ēkas norobežojošās konstrukcijas, inženierkomunikācijas un ventilācijas / vēdināšanas režīmu, apgaismojumu un elektroiekārtas, energovadību un energoefektīvu uzvedību.

Ēku energoaudits sniedz noderīgu informāciju ēkas lietotājam (īpašniekam, pircējam vai īrniekam), jo nosaka ekspluatācijā esošās ēkas energoefektivitātes pasākumus vairākās jomās:

  • Sniedz ēkas energoefektivitātes stāvokļa novērtējumu;
  • Dod analīzi, kādā veidā iespējams uzlabot ēkas energoefektivitāti;
  • Sniedz informāciju kā samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.