Ieguvumi, ko sniedz eskalatoru tehniskās pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana, 
  • Informācija, kas nepieciešama eskalatora uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai, 
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli eskalatora, pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā, 
  • Pārliecība, ka eskalators neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Eskalatora tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijas darbinieks.

Tehniskās pārbaudes nav tikai normatīvajos aktos noteiktas atbilstības konstatācija vien, profesionāla Kiwa eksperta izpildījumā tehniskās pārbaudes sniedz vērtīgu informāciju, kas valdītājam ir nepieciešama eskalatora tālākai uzturēšanai, neplānotu dīkstāvju novēršanai, ekspluatācijas laika pagarināšanai un investīciju plānošanai.