Ieguvumi

FROSIO inspektors apliecina, ka:

1. Pirms aizsargpārklājuma uzklāšanas virsma ir atbilstoši sagatavota 

- Klimatisko apstākļu kontrole pirms un darbu veikšanas laikā

- Raupjums

- Tīrība

- Sāls uz virsmas

- Pielietoti atbilstoši tīrīšanas līdzekļi

2. Aizsargpārklājums tiek uzklāts atbilstoši

- Klimatisko apstākļu kontrole pirms un darbu veikšanas laikā

- Izmantotas atbilstošas aizsargpārklājuma sastāvdaļas

- Ievēroti specifikācija noteiktie uzklāšanas noteikumi (induction time, reaction time, curring time WFT)

3. Aizsargpārklājums ir uzklāts atbilstoši

- DFT

- Aizsargkrāsojuma defekti un to atbilstoša novēršana

- Atskaišu un dokumentu atbilstoša sagatavošana

Pārbaudes normatīvi

NS M-501 „Virsmas sagatavošana un aizsargpārklājumu sistēmas”

LVS EN ISO 12944 „ Krāsas un lakas - Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām”

LVS EN ISO 8501 „ Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas - Vizuāla virsmas tīrības novērtēšana”