Ieguvumi

Izpildītas normatīvo aktu prasības

Objektīvs rezultāts par grunts pamatnes sablīvējumu

Uzticams vērtējums no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma

Normatīvās atsauces

TB BF – StB Part B 8.3 „Grunts testēšana ar krītošā svara deflektometru”

ZTV E-StB „Supplementary Technical Terms and Conditions of Contract and Guidelines for Excavations and Digging-up in Traffic Areas”