Ieguvumi

Izpildītas normatīvo aktu prasības

Objektīvs rezultāts par grunts pamatnes blīvumu

Uzticams vērtējums no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma

Normatīvās atsauces

ГОСТ 22733 „Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности”/ „Gruntis. Maksimālā sablīvējuma laboratorijas aprēķina metodes”