Ieguvumi

Izpildītas normatīvo aktu prasības

Objektīvs rezultāts par grunts pamatnes mitruma saturu

Uzticams vērtējums no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma

Normatīvās atsauces

ГОСТ 5180 „Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик”/ „Gruntis. Fizikālo raksturlielumu laboratorijas aprēķina metodes”

LVS EN ISO 17892-1 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Grunts testēšana laboratorijā. 1.daļa: Ūdens satura noteikšana”