ISO 14001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, kas nodarbojas ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares.

Neatkarīgi no tā, vai Jūs strādājiet pārtikas/dzīvnieku barības un lauksaimniecības nozarē vai pārvaldiet mazu būvniecības uzņēmumu, ja Jūs vēlaties risināt savas ekoloģiskās problēmas, mērīt un uzlabot savu ietekmi uz vidi un veicināt uzticību savam uzņēmumam – Jūs varat gūt labumu no ISO 14001 sertificēšanas.

Starptautiskais standarts ISO 14001 nosaka prasības vides pārvaldības sistēmai. Tas palīdz parādīt Jūsu uzņēmuma apņemšanos uzlabot savu ietekmi uz vidi, ļaujot Jums efektīvāk izmantojot resursus un samazināt atkritumu apjomu.

ISO 14001 standartā uzmanība tiek likta uz vides ietekmes identificēšanu, pārvaldīšanu, uzraudzīšanu un kontroli. Uzlabojot savu sniegumu šajā nozarē, Jūsu organizācija var nodrošināt klientu uzticību un izpildīt savus vides aizsardzības pienākumus. Sertifikāts demonstrē nopietnu Jūsu uzņēmuma attieksmi pret korporatīvo sociālo atbildību, tādējādi uzlabojot Jūsu uzņēmuma konkurētspēju un tā veidolu. 

Kas Jums ir jāzina

ISO 14001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam (ieskaitot Jūsējo), neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares. Tajā ir izklāstītas prasības vides pārvaldības sistēmai. Jums būs jāizvērtē visas ekoloģiskās problēmas, kuras attiecas uz Jūsu uzņēmuma nozari (piem. atkritumu apsaimniekošana, ūdens un gaisa piesārņojums).

Standarts liek uzsvaru uz nepārtrauktu attīstību, ļaujot organizācijām izpildīt juridiskās prasības, izvirzīt sev mērķus un strādāt pie vides snieguma radītāju uzlabošanas.

ISO 14001 ir strukturēts tādā veidā, lai to būtu viegli izmantot kopā ar citiem pārvaldības sistēmu standartiem (piem. ISO 9001).

Kiwa sertificēšana

Uzņēmējdarbības ilgtspēja ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, jo patērētāji ar katru dienu pievērš arvien lielāku uzmanību vides aspektiem. Jūsu klienti grib zināt, ka produktiem un pakalpojumiem, kurus viņi pērk, ir vismazākā iespējamā negatīvā ietekme uz vidi. Sertificēšana var palīdzēt demonstrēt Jūsu uzņēmuma apņēmību strādāt videi draudzīgā veidā.

Strādājot kopā ar Kiwa, Jūs iegūsiet visas ISO 14001 priekšrocības. Jūsu uzņēmuma vides pārvaldības sistēma uzlabos Jūsu kompānijas sniegumu, palīdzot Jums samazināt izmaksas, panākt klientu uzticēšanos un uzlabot kompānijas tēlu.

Ieguvumi

  • Uzlabojiet savu reputāciju – ISO 14001 sertifikācija demonstrē ieinteresētajām pusēm nopietnu Jūsu uzņēmuma attieksmi pret korporatīvo sociālo atbildību.
  • Samaziniet savas izmaksas – ar ISO 14001 sertifikācijas palīdzību Jūs varēsiet identificēt vietas, kur Jūs varat samazināt atkritumu apjomu un efektīvāk izmantot savus resursus. 
  • Uzlabojiet savu sniegumu – ISO 14001 ļauj Jums noteikt mērķus un nepārtraukti uzlabot Jūsu uzņēmuma ekoloģiskos radītājus, samazinot tā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
  • Iesaistiet darbiniekus un valdību  ISO 14001 pieprasa valdības iesaisti procesā un palīdz tai sastrādāties ar darbiniekiem vides mērķu sasniegšanā.
  • Ievērojiet vides aizsardzības noteikumus – ISO 14001 var palīdzēt Jums saprast un ieverot tos vides aizsardzības noteikumus, kuri attiecas uz Jūsu uzņēmuma darbības nozari. 
  • Sasniedziet savus vides mērķus – ISO 14001 pieprasa vides mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.
  • Uzlabojiet attiecības ar ieinteresētajām pusēm – ISO 14001 sertifikācija demonstrēs Jūsu uzņēmuma tieksmi saudzēt apkārtējo vidi Jūsu klientiem, partneriem un piegādātajiem. 
  • Ienāciet jaunos tirgos – ISO 14001 sertifikācija palīdzēs Jums gūt jaunus klientus un ienākt jaunos tirgos.