ISO 50001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares.

Enerģijas taupīšana ar ISO 50001 var palīdzēt uzņēmumiem jebkurā nozarē.

Starptautiskais standarts ISO 50001 nosaka prasības energopārvaldības sistēmai. Palīdzot izstrādāt un īstenot enerģētikas politiku, ISO 50001 ļauj Jums uzstādīt un sasniegt enerģijas izmantošanas mērķus (piem. ar jauno tehnoloģiju izmantošanu un efektivitātes palielināšanu).

ISO 50001 standarts nenosaka konkrētus mērķus. Tas ir pielāgojams dažādām situācijām, ļaujot uzņēmumam noteikt savus mērķus un koncentrēties uz nepārtrauktas attīstības. Uzlabojot procesus un darba sniegumu, Jūsu organizācija var samazināt savu enerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, tajā pašā laikā palīdzot aizsargāt apkārtējo vidi. Tādejādi sertificēšana var palīdzēt palielināt Jūsu uzņēmuma peļņu, uzlabot tā reputāciju un pavērt tām jaunas biznesa iespējas.

Kas Jums ir jāzina

ISO 50001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam (ieskaitot Jūsējo), neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares. Tajā ir izklāstītas prasības energopārvaldības sistēmai, kā arī tiek pieprasīts noteikt enerģijas izmantošanas mērķus un atrast veidus, kā tos mērķus panākt. 

Standarts palīdz:

· Izstrādāt uzņēmuma enerģētikas politiku

· Noteikt mērķus uzņēmuma enerģētikas politikas īstenošanai

· Izmantot enerģētikas datus, lai pieņemtu lēmumus

· Uzraudzīt un novērtēt Jūsu rezultātus un enerģētikas politiku

· Uzlabot Jūsu darba sniegumu

· ISO 50001 ir strukturēts tādā veidā, lai to būtu viegli izmantot kopā ar citiem pārvaldības sistēmu standartiem (e.g. (OHSAS 18001 un ISO 14001).

Kiwa sertificēšana

Pasaules enerģijas patēriņš ir dubultojies pēdējos 40 gados un palielināsies vel par trešdaļu 2030. gadā. Enerģijas patēriņa samazināšana ir viens no veidiem, kā samazināt oglekļa emisijas un apturēt globālo sasilšanu. Patērētāji ir arvien vairāk ieinteresēti uzņēmumos, kuri veic ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. ISO 50001 sertificēšana palīdzes demonstrēt Jūsu vēlmi veikt šo ieguldījumu. 

Strādājot kopā ar Kiwa, Jūs iegūsiet visas ISO 50001 priekšrocības, uzlabojot Jūsu energopārvaldības sistēmas. Tādējādi Jūs uzlabosiet sava uzņēmuma darba sniegumu, ietaupīsiet naudu un uzlabosiet savu komercdarbību.

Ieguvumi

  • Samaziniet enerģijas patēriņu – palīdzot uzlabot uzņēmuma procesus, ISO 50001 var palīdzēt Jums samazināt tā kopējo enerģijas patēriņu.
  • Samaziniet izmaksas – ISO 50001 standarts palīdzēs Jums identificēt veidus, kā uzlabot Jūsu uzņēmuma energoefektivitāti, tādējādi samazinot attiecīgās izmaksas.
  • Samaziniet savu ietekmi uz apkārtējo vidi – samazinot enerģijas patēriņu, Jūs samazināsiet savas „oglekļa dioksīda pēdas”.
  • Uzlabojiet savu reputāciju – ISO 50001 sertifikācija demonstrē ieinteresētajām pusēm Jūsu uzņēmuma nopietnu attieksmi pret ilgtspējīgumu un vides aizsardzību.
  • Apmieriniet patērētāju prasības – patērētāji ir arvien vairāk ieinteresēti uzņēmumos, kuri apzinās savu ietekmi uz vidi. ISO 50001 sertificēšana var palīdzēt Jums demonstrēt šo apzināšanos. 
  • Uzlabojiet savu konkurētspēju – ISO 50001 sertificēšana palīdz uzvarēt konkursos, iekļūt jaunos tirgos un veidot jaunās partnerattiecības. 
  • Identificējiet enerģētikas riskus – ISO 50001 palīdz identificēt un pārvaldīt ar energoapgādi saistītus riskus, kuri varētu rasties nākotnē.
  • Sasniedziet valsts izvirzītus mērķus – ar ISO 50001 Jūs varat sasniegt valsts izvirzītus mērķus un atbilst brīvprātīgām pamatnostādnēm.