ISO 9001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, kas nodarbojas ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares.

Vislielāko labumu no ISO 9001 sertifikācijas gūs tie uzņēmumi, kuri grib likt akcentu uz klientu apmierinātību, uzlabot savus procesus un izmantot visas sev pieejamās biznesa iespējas.

Starptautiskais standarts ISO 9001 nosaka prasības kvalitātes pārvaldības sistēmai. Tas palīdz parādīt klientiem, ka Jūsu procesi atbilst starptautiskiem standartiem un demonstrē, ka Jūs tiecaties uz nepārtrauktu attīstību.

ISO 9001 standartā uzmanība tiek likta uz klientu vajadzībām, darbības kvalitāti un nepārtrauktu uzņēmuma attīstību. Uzlabojot savus procesus un darbību, Jūsu organizācija varēs labāk apmierināt savu klientu vajadzības un piepildīt prasības sniedzot pakalpojumus. Tas paver Jūsu uzņēmumam jaunās biznesa iespējas un stiprina tā konkurētspēju, tādejādi palielinot tā peļņu. 

Kas Jums ir jāzina

ISO 9001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam (ieskaitot Jūsējo), neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares. Tajā ir izklāstītas prasības kvalitātes pārvaldības sistēmai, kā arī tiek pieprasīts izskaidrot, kā Jūsu organizācija apmierinās savu klientu vajadzības.

Standarts liek uzmanību uz nepārtrauktu uzņēmuma attīstību, ļaujot organizācijām identificēt riskus un strādāt pie sava darba snieguma uzlabošanas. ISO 9001 pamatā ir septiņi kvalitātes pārvaldības principi (KPP):

KPP 1 – Orientācija uz klientiem

KPP 2 – Vadība

KPP 3 – Cilvēku iesaistīšana

KPP 4 – Uz procesu orientēta pieeja

KPP 5 – Uzlabošana

KPP 6 – Uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšana

KPP 7 – Attiecību administrēšana

ISO 9001 ir strukturēts tādā veidā, lai to būtu viegli izmantot kopā ar citiem pārvaldības sistēmu standartiem (piem. ISO 45001 un ISO 14001).

Kiwa sertificēšana 

Strādājot mūsdienu globālajā tirgū, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kvalitātei. Klienti meklē preču un pakalpojumu kvalitātes apliecinājumus, un Jums ir jāpierāda, ka Jūsu produkti atbilst kvalitātes pārvaldības standartiem. Sertifikācija var palīdzēt Jums to izdarīt. 

Strādājot ar Kiwa, Jūs iegūsiet visas ISO 9001 priekšrocības, uzlabojot Jūsu uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmas, kuras savukārt uzlabos darba sniegumu, apmierinās klientu vajadzības un pozitīvi ietekmēs Jūsu uzņēmējdarbību. 

ISO 9001 pēdējo reizi tika atjaunināts 2015. gadā. Ja Jūsu uzņēmums tika sertificēts agrāk, uz jauno standartu ir jāpariet līdz 2018. gada septembrim. Kiwa var palīdzēt jums veikt šo parēju. Sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

Ieguvumi

  • Palieliniet savu peļņu – palīdzot Jums uzlabot savus procesus un apmierināt klientu vajadzības, ISO 9001 pozitīvi ietekmēs Jūsu uzņēmējdarbību (un Jūsu peļņu).
  • Uzlabojiet savus procesus – ar ISO 9001 palīdzību, Jūs varat savos pārvaldības procesos noteikt jomas, kurās ir vajadzīgi uzlabojumi, nodrošinot to atbilstību starptautiskiem standartiem. 
  • Palieliniet efektivitāti – norādot jomas, kurās Jūsu procesi var tikt uzlaboti, ISO 9001 sertificēšana palīdz identificēt Jūsu izmaksu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas iespējas.
  • Apmieriniet klientu vajadzības – orientējoties uz klientiem, ISO 9001 palīdz Jums noteikt mērķus, kurus vajag sasniegt klientu vajadzību apmierināšanai.
  • Demonstrējiet savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti – sertificēšana rāda Jūsu klientiem, partneriem un darbiniekiem, ka Jūs tiecaties uz nepārtrauktu attīstību. 
  • Stipriniet savu konkurētspēju – ISO 9001 sertifikācija palīdz Jums ienākt jaunos tirgos un veidot jaunas partnerattiecības. 
  • Identificējiet riskus – ISO 9001 palīdz Jums identificēt un pārvaldīt uzņēmuma galvenos biznesa riskus strukturētā veidā.
  • Pārvaldiet savu piegādes ķēdi – ISO 9001 iekļauj sevī piegādes ķēdes pārvaldību, palīdzot Jums uzlabot savus procesus un uzturēt kvalitāti visā vērtības radīšanas ķēdē.