Testēšanas tiek veikta ar speciāliem tehniskiem līdzekļiem un aprīkojumu. Pārbaudāmajā vietā tiek izveidots urbums 15 mm diametrā un 35 mm dziļumā. Tajā tiek ievietota pašķīlējoša tapa, kas pēc tam tiek izrauta. Nosakāmie parametri ir betona raksturojošās īpašības, tādās kā izraušanas spēks un betona spiedes stiprība.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN 12504-3 „Betona testēšana konstrukcijās - 3.daļa: Izraušanas spēka noteikšana”

Nepieciešamos kvalitātes kritērijus nosaka pasūtītājs, taču, ja šādu kritēriju nav, rezultātus iespējams salīdzināt ar dažādiem starptautiskajiem standartiem vai normatīviem dokumentiem.