Priekšrocības un ieguvumi

Iespējams iegūt informāciju par metinātajā savienojumā esošajiem defektiem, kas var izraisīt tā sagrūšanu.

Veicot laušanas testu, ir iespējams pārbaudīt metinātas plāksnes, cauruļvadu savienojumus un dažādus metinātos stūra savienojumus.

Pārbaudes normatīvi

 LVS EN ISO 9017 „Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Laušanas tests”