Priekšrocības un ieguvumi

Izmantojot lieces testu, ir iespējams noteikt materiāla robežplastiskumu.

Veicot lieces testu, ir iespējams noteikt materiāla īpašību atbilstību tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām.

Ar lieces testa palīdzību ir iespējams pārbaudīt dažāda ķīmiskā sastāva metālisko materiālu izstrādājumus.

Sagraujošā testēšana tiek veikta ar modernu, metroloģiski pārbaudītu, Latvijā visjaudīgāko testēšanas iekārtu.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN ISO 7438 „Metāliskie materiāli. Lieces tests”

LVS EN ISO 5173„Metālisko materiālu metināto šuvju graujošā testēšana. Lieces testi”