Pārbaudes mērķis ir sniegt neatkarīgu novērtējumu cauruļvadu atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro, lai šos cauruļvadus varētu ekspluatēt.

Mēs piedāvājam veikt pārbaudes dabasgāzes, kā arī naftas un naftas produktu cauruļvadiem.