Priekšrocības un ieguvumi

Testu veikšana ļauj gūt padziļinātu priekšstatu par metāla produkciju un metināto savienojumu kvalitāti.

Mikroskopiskā un makroskopiskā pārbaude ļauj atklāt defektus, metāla mikrostruktūras sastāvu un izmērus, kā arī citas parauga iezīmes, kuras vizuāli ir ļoti grūti konstatēt.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN ISO 17639 „Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude”

LVS EN 10247 „Tērauda nemetālisko ieslēgumu satura mikrogrāfiskā pārbaude ar standartattēlu”

LVS EN ISO 643 „Tēraudi. Šķietamā graudu lieluma mikrogrāfiskā noteikšana”