Apmācību ilgums:
 64 stundas mācības, 8 stundas eksāmens
Apmācību cena:
 1710,00 EUR + PVN/ 1 persona*

*Latvijas Republikā Reģistrētiem uzņēmumiem.
Cenā ietilpst izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecinājums par piedalīšanos mācībās, sertifikāts (atkarībā no eksāmena rezultāta).
Minimālais dalībnieku skaits 6 personas, lai apmācības notiktu.


Norises vieta:

Norises laiks: NDT apmācību plānu lūdzu skatiet šeit!
AS Inspecta Latvia birojs, Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013