Apmācību ilgums:
 40 stundas mācības, 8 stundas eksāmens
Apmācību cena:
 1200,00 EUR + PVN/ 1 persona

Cenā ietilpst izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecinājums par dalību apmācībās 40 stundu apjomā, sertifikāts (atkarībā no eksāmena rezultāta).
Minimālais dalībnieku skaits 6 personas, lai apmācības notiktu.


Norises vieta:

Norises laiks: NDT apmācību plānu lūdzu skatiet šeit!
AS Inspecta Latvia birojs, Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013