Ieguvumi, ko sniedz nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikācija

 • Uzņēmumam/ darba devējam – paaugstināta konkurētspēja un izgatavotās produkcijas kvalitātes garants;
 • Potenciālajam NDT speciālistam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta NDT speciālista kvalifikācija.

Sertifikācijas process ietver:

 • pieteikuma un sertifikācijai nepieciešamo dokumentu paketes iesniegšanu;
 • pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanu;
 • teorētiskā un praktiskā eksāmena organizēšanu;
 • eksaminācijas rezultātu novērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par speciālista kvalifikācijas atzīšanu;
 • sertifikātu izsniegšanu;
 • sertificētā speciālista uzraudzību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pretendenta pieteikums;
 • apliecinājums, par pretendenta NDT speciālista apmācību kursu beigšanu metodē, uz kuru pretendē pretendents, norādot apmācību apjomu stundās;
 • pretendenta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • izziņa, par pretendenta redzes atbilstību standartā norādītajām prasībām;
 • pretendenta ražošanas pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pretendenta fotogrāfija.