OHSAS 18001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares.

Ja darbinieku drošība un veselība ir viena no Jūsu uzņēmuma galvenajām vērtībām, tad OHSAS 18001 sertifikācija ir labs starts, neatkarīgi no tā vai Jūs pārstāvat starptautisko būvniecības firmu, mazu rūpnīcu, vai savas ģimenes fermu.

Starptautiskais standarts OHSAS 18001 palīdz identificēt, kontrolēt un samazināt riskus, kuri ir saistīti ar veselību un drošību darbavietā. Tas palīdz Jums aizsargāt Jūsu darbiniekus un klientus, demonstrējot ieinteresētajām pusēm, ka drošība un veselība ir viena no Jūsu organizācijas galvenajam prioritātēm.

OHSAS 18001 standartā uzmanība tiek likta uz riska pārvaldību. Identificējot potenciālos apdraudējumus, Jūs varat samazināt negadījumu un arodslimību skaitu, tādējādi nodrošinot Jūsu darbiniekiem drošu darba vidi. Tas palīdz Jūsu uzņēmumam piesaistīt un saglabāt talantīgus darbiniekus, nodrošinot Jūsu uzņēmumam panākumus gan šobrīd, gan arī nākotnē.

Kas Jums ir jāzina

OHSAS 18001 standarts ir aktuāls jebkuram uzņēmumam, neatkarīgi no tā izmēra vai darbības nozares. Tajā ir izklāstītas prasības arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmai, kuru izpildīšanai Jums būs jānovērtē un jāsamazina riski Jūsu darba vietās. Standarts nodrošina uzņēmuma atbilstību valsts un starptautisko noteikumu prasībām.

OHSAS 18001 standartu var izmantot kopā ar citām starptautiskām shēmām (piem. ISO 14001), kas palīdzēs vienkāršot Jūsu pārvaldības procesus.

Kiwa sertificēšana

Lai spētu konkurēt mūsdienu darba tirgū, uzņēmumiem ir jādemonstrē sava apņēmība nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un veselīgu darba vidi. Sertificēšana var palīdzēt Jums to izdarīt.

Strādājot kopā ar Kiwa, Jūs iegūsiet visas OHSAS 18001 priekšrocības. Jūs spēsiet identificēt ar veselību un drošību darbavietā saistītus riskus, samazināt negadījumu skaitu un aizsargāt Jūsu klientus, partnerus un viesus no potenciāliem apdraudējumiem. To darot, Jūs spēsiet ne tikai saglabāt jau esošos darbiniekus, bet arī piesaistīt jaunus talantus. 

OHSAS 18001 pēdējo reizi tika atjaunināts 2015. gadā. Ja Jūsu uzņēmums tika sertificēts agrāk, uz jaunu standartu ir jāpāriet līdz 2018. gada septembrim. Kiwa var palīdzēt jums veikt šo pāreju. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

Ieguvumi

Uzlabojiet darba apstākļus – identificējot un samazinot riskus ar OHSAS 18001 standarta palīdzību, Jūs varēsiet uzlabot darba apstākļus savā uzņēmumā. 

Samaziniet negadījumu un arodslimību skaitu – OHSAS 18001 standarta pārvaldības politika un procesi palīdz samazināt negadījumu un arodslimību skaitu. 

Samaziniet izmaksas – samazinot negadījumu skaitu, OHSAS 18001 palīdz samazināt izmaksas, kuras rastos no darbanespējas dēļ, vai no palielinātiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Piesaistiet un saglabājiet darbiniekus – ar OHSAS 18001 palīdzību, Jūs spēsiet radīt darba vietu, kura piesaistīs Jūsu uzņēmumam talantīgus darbiniekus (un palīdzēs tos saglabāt).

Atbilstiet noteikumiem – OHSAS 18001 palīdz identificēt noteikumus, kuri attiecas uz Jūsu uzņēmumu un nodrošina atbilstību tiem. 

Izveidojiet drošības un drošuma kultūru savā uzņēmumā – iesaistiet savus darbiniekus darba drošības politikā un uzlabojiet sava uzņēmuma sniegumu.

Demonstrējiet nopietnu attieksmi pret korporatīvo sociālo atbildību – OHSAS 18001 sertificēšana demonstrē ieinteresētajām pusēm nopietnu Jūsu uzņēmuma attieksmi pret darbinieku drošību un veselību.

Uzlabojiet savu reputāciju – ar OHSAS 18001 sertifikācijas palīdzību, visa pasaule zinās, ka Jūsu uzņēmuma galvenā prioritāte ir cilvēki.