Normālos ekspluatācijas apstākļos visā ekonomiski pamatotā ekspluatācijas laikā būvēm ir jāatbilst šādām septiņām pamatprasībām:

  • Mehāniskā stiprība un stabilitāte
  • Ugunsdrošība
  • Higiēna, veselība un vide
  • Lietošanas drošība un pieejamība
  • Aizsardzība pret trokšņiem
  • Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija
  • Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

Kiwa eksperti veic objektīvu novērtējumu būves atbilstībai Latvijas būvnormatīvu un ES Regulas Nr. 305/2011 prasībām.