Ieguvumi

Nesagraujošās testēšanas darbu kvalitātes un efektivitātes pieaugums, konsultējot esošo NDT personālu.

Optimizējot nesagraujošās testēšanas darbu tehnoloģiskos procesus un, izstrādājot uzlabotas instrukcijas, iespējams iegūt produktivitātes pieaugumu.


Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 3452-1:2013 “Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar penetrācijas metodi. 1. daļa: Vispārīgie principi (ISO 3452-1:2013”

LVS EN ISO 23277:2015 “Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Metināto šuvju testēšana ar penetrācijas metodi. Pieņemšanas līmeņi (ISO 23277:2015)”

LVS EN ISO 3059:2013 „Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm. Novērošanas apstākļi (ISO 3059:2012)„

LVS EN ISO 9712:2012 “Nesagraujošā testēšana. Nesagraujošās testēšanas (NDT) personāla kvalifikācija un sertifikācija (ISO 9712:2012)”