Ugunsdrošībai lietojamās zīmes (uzlīmes, zīmes)

Piedāvājam iegādāties ugunsdrošībai lietojamās zīmes, kas sniedz informāciju par ugunsdzēsības iekārtām un līdzekļiem un to atrašanās vietām, kā arī informāciju par apzīmējumiem evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumu plānos. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegtas arī rekomendācijas par šo zīmju izvietošanu pasūtītāja telpās un teritorijā

Evakuācijas plāni

Piedāvājam iegādāties ugunsdrošībai lietojamās zīmes, kas sniedz informāciju par ugunsdzēsības iekārtām un līdzekļiem un to atrašanās vietām, kā arī informāciju par apzīmējumiem evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumu plānos. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegtas arī rekomendācijas par šo zīmju izvietošanu pasūtītāja telpās un teritorijā

* Pārdošanai var tikt piedāvātas papildu šeit neminētas preces, pamatojoties uz objekta specifiku un pasūtītāja vēlmēm.