Ēkas energoefektivitātes novērtējumā sniegtā informācija palīdzēs novērtēt projekta energoefektivitāti un dod iespēju ēkas īpašniekam pieņemt lēmumus pirms būvniecības uzsākšanas, kas samazinās ēkas ekspluatācijas izmaksas.

KIWA speciālisti nodrošina augstu sagatavoto dokumentu kvalitāti, kas samazina iespējamību kavēties ar būvniecības uzsākšanu, ja tiek veiktas būvprojekta ekspertīzes vai tiek veikta dokumentu vērtēšana finansiāla atbalsta saņemšanai.


Lai varētu sagatavot projektējamas ēkas energoefektivitātes novērtējumu, ir jābūt gatavām šādām būvprojekta sastāvdaļām:

  • AR, Arhitektūras risinājumi
  • AVK-A, Apkure
  • AVK-V, Ventilācija
  • AVK-K, Klimata kontroles sistēma
  • UK, Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)

Faktiski nepieciešamo dokumentu saraksts tiek precizēts, pieņemot pasūtījumu.