Ieguvumi

Ātra rezultātu iegūšana un augsta precizitāte.

Iespējams nomērīt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra.

Pēc mērījumiem iespējams noteikt detaļas atbilstību tehniskās dokumentācijas prasībām.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 4288 "Ģeometrisko produktu specifikācijas - Virsmas struktūra: Profila metode - Noteikumi un procedūras virsmas struktūras novērtējumam."

LVS EN ISO 3274 "Ģeometrisko produktu specifikācijas - Virsmas struktūra - Profila metode - Kontaktmērinstrumentu (taustu) nominālais raksturojums."

LVS EN ISO 8503-4 "Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsošanas un gruntēšanas. Ar smilšu strūklu tīrītas nelīdzenas tērauda virsmas raksturojums. 4. daļa: ISO standartam atbilstošo virsmas profila komparatoru kalibrēšanas metode un virsmas profila noteikšana. Kontakta mērinstrumenta procedūra ."

LVS EN ISO 9013 "Termiskā griešana. Termisko griezumu klasifikācija. Produktu ģeometriskā specifikācija un kvalitātes pielaides"

LVS EN 1090-2+A1 "Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām."