Ieguvumi, ko sniedz rezervuāru sertificēšana

  • Novērstas projektēšanas kļūdas un izgatavošanas nepilnības,
  • Atvieglota rezervuāra ekspluatācija dēļ tehnisko pārsteigumu neesamības,
  • Rezervuāra atbilstība izvirzītajām prasībām.

Sertifikācijas ietvaros Kiwa eksperti veic:

  • Tipa pārbaudi,
  • Projekta pārbaudi,
  • Verifikāciju,
  • Eksemplāra pārbaudi,
  • Būvprojekta ekspertīzi,
  • Būvniecības uzraudzību un atbilstības novērtēšanu

Novērtēšanas laikā eksperti pārbauda vai tehniskie konstrukciju rasējumi atbilst prasībām un iekārtas tiek izgatavotas atbilstoši standartiem un noteikumiem, kā arī pārliecinās par to vai veiksmīgi ir īstenoti visi testi un pārbaudes nepieciešamajā apjomā un kvalitātē.

Sertifikāts apliecina, ka rezervuāra projektēšana, izgatavošana, testēšana un pārbaudes atbilst izvirzītajām prasībām.

Papildus iepriekš minētajam, aprīkojuma kvalitātes un drošības nodrošināšanai visa aprīkojuma ekspluatācijas laikā, Kiwa Jums piedāvā inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas pakalpojumu komplektu, lai palīdzētu uzturēt aprīkojumu drošā stāvoklī visā lietošanas laikā.