Ieguvumi, ko sniedz spiedieniekārtu sertifikācija

  • Cilvēku un vides drošība,
  • Izstrādājumu atbilstība starptautiskām un vietējām atbilstības prasībām,
  • Augsta kvalitāte un drošība tiek nodrošināta jau spiedieniekārtas projektēšanas un izgatavošanas stadijā,
  • Ekspluatāciju bez traucējumiem.

Iekārtu drošības un citas atbilstības prasības ir jāievēro spiedieniekārtu projektēšanas, izgatavošanas un lietošanas stadijās. Kiwa kā neatkarīga paziņotā institūcija jums piedāvā spiedieniekārtu sertificēšanu.

Sertifikācijas ietvaros Kiwa  eksperti veic:

  • Iekšējo izgatavošanas pārbaudi un galīgā novērtējuma uzraudzību,
  • Tipa pārbaudi,
  • Projekta pārbaudi,
  • Tipa atbilstības noteikšanu,
  • Spiedieniekārtas verifikāciju,
  • Spiedieniekārtas eksemplāra verifikāciju.

Ja spiedieniekārta atbilst drošības prasībām, izgatavotājam tā ir jāmarķē ar CE marķējumu.