Ieguvumi

Metināšanas procedūru atestāciju (WPQR) izstrādes un ieviešanas koordinēšana.

Metināšanas procedūru specifikāciju (WPS) izstrāde.

Metināšanas darbu tehnoloģisko procesu uzlabojumu izstrāde un to ieviešana ražošanā, lai paaugstinātu metināto šuvju kvalitāti. 

Metināto šuvju defektu un to cēloņu analīze un nepieciešamo korekciju ieviešana metināšanas procedūru specifikācijās.

Metināšanas darbu un tehnoloģisko procesu monitorings.

Citu problēmsituāciju, kas saistītas ar metināšanu un tās tehnoloģiskajiem procesiem, risināšana.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 14731: 2008 ”Metināšanas darbu uzraudzība. Uzdevumi, atbildība.”

LVS EN ISO 15614-1: 2017 ”Metālisko materiālu metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums. Metināšanas procedūru tests. 1.daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana, un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana.”

LVS EN ISO 15609-1: 2005 ”Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Metināšanas procesu specifikācija - 1.daļa: Lokmetināšana.”

LVS EN ISO 3834-2: 2006 ”Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausējummetināšanai. 2.daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības.”

LVS EN ISO 3834-3: 2006 ”Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausējummetināšanai. 3.daļa: Standarta kvalitātes prasības.”

LVS EN ISO 3834-4: 2006 ”Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausējummetināšanai. 4.daļa: Elementārās kvalitātes prasības.”