Priekšrocības un ieguvumi

Veicot materiālu stiepes testēšanu, iespējams noteikt izturības (Fmax; Rp0,2; RpX; ReH; Rm) un plastiskās (A5; A10; Agt; Z; Z15; Z25; Z35) īpašības.

Stiepes testu rezultātā iegūtos parametrus var izmantot, lai izvēlētos atbilstošāko materiālu dažādiem inženiertehniskajiem risinājumiem.

Ar stiepes testa palīdzību ir iespējams pārbaudīt dažāda ķīmiskā sastāva metāliskos materiālus.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN ISO 6892-1 „Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1. daļa: Testa metode telpas temperatūrā”

LVS EN ISO 5178 „Sagraujošās pārbaudes metinātām šuvēm metāliskos materiālos. Garenvirziena stiepes pārbaude metāla šuvēm kausēšanas metināšanas savienojumos”

LVS EN ISO 4136 „Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirziena stiepes pārbaude”