Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma mērķi:

  • Identificēt tehnoloģiju riska faktorus,
  • Novērtēt riskus (noteikt bīstamības pakāpes),
  • Noteikt pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai.


Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma pamatprincipi balstās uz kontrolpozīciju analīzi, ar kuru palīdzību nosaka tehnoloģiskā riska faktorus, riska bīstamības pakāpi un veicamos pasākumus to novēršanai. Pakalpojumā ir iekļauti kritēriji konstatēto riska faktoru bīstamības pakāpes un izcelšanas varbūtības noteikšanai, kā arī nepieciešamo pasākumu riska faktoru novēršanai vai samazināšanai. 

Novērtēšanas procesā jāpiedalās pasūtītāja darba aizsardzības speciālistam vai citam darba devēja norīkotam nodarbinātajam, uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas un darbiniekam, kas strādā novērtējamajā darba vietā.

Tehnoloģiju risku novērtēšanas rezultātā iegūtie dati sniedz pilnu informāciju par tehnoloģiskajiem riska faktoriem, to bīstamības pakāpēm, veiktajiem vai obligāti veicamajiem preventīvajiem pasākumiem risku samazināšanai vai novēršanai.