Ieguvumi

Klients iegūst:

- pārliecību par atbilstošu termiskās griešanas procesa norisi;

- pārliecību par atbilstošu piegādātāja produkciju;

- sertifikācijas procesam nepieciešamo prasību izpildi.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN 1090-2 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”

LVS EN ISO 9013 „Termiskā griešana - Termisko griezumu klasifikācija - Produktu ģeometriskā specifikācija un kvalitātes pielaides”

LVS EN ISO 4288 „Ģeometrisko produktu specifikācijas - Virsmas struktūra: Profila metode - Noteikumi un procedūras virsmas struktūras novērtējumam”

LVS EN ISO 6507-1 „Metāliskie materiāli. Vikersa cietības tests. 1.daļa: Testēšanas metode”