Ieguvumi

Īsā laika posmā ir iespējams pārbaudīt lielu testējamā objekta laukumu.

Metode nodrošina defektu klasifikāciju pēc to bīstamības līmeņa. 

Akustiskā emisija ir ļoti jūtīga pret pieaugošiem defektiem (plaisām).

Vienas pārbaudes laikā var tikt pārbaudīta samērā liela intereses zona.

Testēšanu būtiski neietekmē objekta orientācija un novietojums (virszemes vai apakšzemes).

Normatīvās atsauces

LVS EN 13554 „Nesagraujošā testēšana. Akustiskā emisija. Vispārīgie principi”

LVS EN 14584 „Nesagraujošā testēšana. Akustiskās emisijas testēšana. Metālisko spiedieniekārtu pārbaude pierādījumu testēšanas gaitā. Akustiskās emisijas avotu plaknes izvietojums”

LVS EN 15495 „Negraujošā pārbaude. Akustiskā emisija. Metālisko spiedieniekārtu pārbaude pierādījumu testēšanas procesā. Akustiskās emisijas avotu izvietojums”