Ieguvumi

Veicot testēšanu ar radiogrāfijas metodi, objekts netiek deformēts vai jebkādā veidā bojāts.

Izteikta priekšrocība - rezultāti tiek iegūti ļoti ātri. Veicot testēšanas darbus ar digitālo radiogrāfiju, starošanas ekspozīcijas ir salīdzinoši īsākas, salīdzinot ar tradicionālo radiogrāfijas metodi, kur izmanto radiogrāfiskās filmas. Digitālajā procesā netiek izmantotas radiogrāfiskās filmas, netiek piesārņota vide un kopumā paaugstinās enerģijas un dabas resursu ietaupījums.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN ISO 17636-2: 2013 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. 2. daļa: Rentgena un gamma staru metodes ar digitālajiem detektoriem (ISO 17636-2: 2013)”

LVS EN ISO 10675-1: 2017 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskās testēšanas pieņemšanas līmeņi. 1.daļa: Tērauds, niķelis, titāns un to sakausējumi (ISO 10675-1: 2016)” 

LVS EN ISO 10042: 2006 „Metināšana. Alumīnija un tā sakausējumu lokmetinātie savienojumi. Defektu kvalitātes līmeņi”