Ieguvumi

Metode ir viegli realizējama un ātra, tai piemīt augsta precizitāte un jūtīgums, kā arī tā ir salīdzinoši lēta.

Šo metodi var pielietot visdažādāko formu un izmēru objektiem.

Metodi var izmantot gan pie zemām, gan pie paaugstinātām temperatūrām.

Testēšanas laikā objekts netiek bojāts un defekti ir viegli apskatāmi.

Magnētisko daļiņu metodei ir salīdzinoši zemas prasības pret virsmas sagatavošanu.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 17638: 2017 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Magnētisko daļiņu testēšana (ISO 17638: 2016)”

LVS EN 10228-1: 2016 „Tērauda kalumu nesagraujošā testēšana. 1. daļa: Magnētisko daļiņu inspicēšana”

LVS EN ISO 23278: 2015 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskām daļiņām. Pieņemšanas līmeņi (ISO 23278: 2015)”

LVS EN ISO 9934-1: 2017 „Nesagraujošā testēšana. Magnētisko daļiņu testēšana. 1.daļa: Vispārīgie principi (ISO 9934-1: 2016)”

LVS EN ISO 17635: 2017 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Vispārīgie noteikumi metāliskiem materiāliem (ISO 17635: 2016)”