Ieguvumi

Metode ir viegli realizējama un ātra, kā arī salīdzinoši lēta. 

Minimālas prasības pret virsmas sagatavošanu. 

Tecēšanas metodi var pielietot visdažādāko formu un izmēru objektiem.

Pēc paveiktas testēšanas nav nepieciešams veikt papildus darbus, kas var būt saistīti ar virsmas tīrīšanu.

Testēšanas laikā objekts netiek bojāts.

Tecēšanas metode nav bīstama apkārtējo cilvēku veselībai. 

Tecēšanas metodi var pielietot gan metāliskiem, gan nemetāliskiem materiāliem.

Pārbaudes normatīvi

LVS EN 1779:2000/A1:2004 „Nesagraujošie testi - Testēšana ar tecēšanas metodi - Metodes un tehnoloģijas izvēles kritēriji 

LVS EN 1593:2000/A1:2004 Nesagraujošie testi - Testēšana ar tecēšanas metodi - Burbuļus izraisošās tehnoloģijas.