Ieguvumi, ko sniedz transportējamo spiedieniekārtu pārbaude

  • Avāriju un nelaimes gadījumu risku samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama iekārtas uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli iekārtas pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka iekārta neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Transportējamo spiedieniekārtu, cisternu un IBC konteineru pārbaude nav tikai normatīvajos aktos noteiktas atbilstības konstatācija, profesionāla eksperta izpildījumā inspicēšana sniedz vērtīgu informāciju, kas iekārtas valdītājam ir nepieciešama tālākai uzturēšanai, neplānotu dīkstāvju novēršanai, ekspluatācijas laika pagarināšanai un investīciju plānošanai.

Inspicēšanu drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijas darbinieks.

Izšķir šādas obligātās pārbaudes:

  • Pirmreizējā pārbaude,
  • Periodiskā pārbaude,
  • Starpposmu pārbaude,
  • Ārpuskārtas pārbaude.