Ieguvumi

Nesagraujošās testēšanas darbu kvalitātes un efektivitātes pieaugums, konsultējot esošo NDT personālu.

Optimizējot nesagraujošās testēšanas darbu tehnoloģiskos procesus un, izstrādājot uzlabotas metodikas un instrukcijas, iespējams iegūt produktivitātes pieaugumu.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 15549:2011 „Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar virpuļstrāvu. Vispārīgie principi.”

LVS EN 17643:2016 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Šuvju virpuļstrāvas pārbaude ar kompleksās plaknes analīzi”

LVS EN ISO 12718:2008 „Negraujošā testēšana. Testēšana ar virpuļstrāvu. Terminoloģija.