Ieguvumi

Nesagraujošās testēšanas darbu kvalitātes un efektivitātes pieaugums, konsultējot esošo NDT personālu.

Optimizējot nesagraujošās testēšanas darbu tehnoloģiskos procesus un, izstrādājot uzlabotas instrukcijas, iespējams iegūt produktivitātes pieaugumu.

Normatīvās atsauces

LVS EN 13018:2016 „Nesagraujošā pārbaude - Vizuālā pārbaude - Vispārējie principi”

LVS EN ISO 17637:2011 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Vizuālā pārbaude kausēšanas metināšanas savienojumiem (ISO 17637:2003)”

LVS EN ISO 5817:2014 „Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem (ISO 5817:2014)”

LVS EN ISO 6520-1:2007 „Metināšana un radnieciskie procesi. Ģeometrisko defektu klasifikācija metāliskos materiālos. 1.daļa: Kausēšanas metināšana”