Apmācību grafiks

  Marts

17.03

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (no 1,5 m līdz 5 m)

17.03 ELEKTRODROŠĪBAS (A, Bz, B, Cz un C grupām) seminārus ar eksamināciju (LV)
19.03

Stropēšana teorētiskā apmācība

19.03

Kravas celtņu ar distances vadību operatoru-stropētāju teorētiskā apmācība

19.03

Autoiekrāvēju/ auto-elektroiekrāvēju operatoru teorētiskā apmācība

20.03

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (no 1,5 m līdz 5 m) (RU, Ventspils)

24.03

ELEKTRODROŠĪBAS (A, Bz, B, Cz un C grupām) konsultācija ar eksamināciju (RU)

25.03

 

ELEKTRODROŠĪBAS (A, Bz, B, Cz un C grupām) konsultācija ar eksamināciju (RU/LV Ventspils)

26.03

Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās

30.03

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana 

31.03

Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu/ katliekārtu tehniskās apkopes un drošas lietošanas uzraudzību
31.03 Rūpnieciskais energoaudits, tā nepieciešamība un ieguvumi resursu efektīvā izmantošanā
31.03 Ēku energoefektivitātes aprēķins un sertifikācija
  Aprīlis
06.04 līdz 16.04

Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT, 2. līmenis) (LV)

08.04

Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darbavietās

14.04

Standarta ISO 45001:2018  “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasības un to skaidrojums

15.04

Standarta ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasības un to skaidrojums

17.04

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (no 1,5 m līdz 5 m)
20.04 līdz 24.04 Apmācības konstrukciju kokmateriālu vizuālajā šķirošanā pēc stiprības atbilstoši standartam INSTA 142 (RU)
  Maijs
12.05

Tērauda skrūvju spriegošanas pamati

18.05 līdz 22.05 Apmācības konstrukciju kokmateriālu vizuālajā šķirošanā pēc stiprības atbilstoši standartam INSTA 142 (LV)