Download hier de whitepaper 'Kwaliteitsborging valgewichtdeflectiemetingen'!

In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het gebruik van valgewichtdeflectiemetingen bij rationeel wegbeheer en het opstellen van verhardingsadviezen een grote vlucht genomen. De non-destructieve valgewichtdeflectiemeting is wereldwijd de meest gebruikte meetmethode voor het bepalen van de structurele conditie van asfalt, beton en elementenverhardingen op wegen, terreinen en vliegvelden. De meting simuleert de passage van een vrachtwagen- of vliegtuigwiel en meet de doorbuiging van de verhardingsconstructie onder de opgelegde belasting. Uit de geregistreerde meet klap kan samen met data over de gebruikte materialen en de dikte van de constructielagen, maar ook de verkeersbelasting, een uitspraak worden gedaan over de draagkracht van een nieuwe verharding, de restlevensduur van een in gebruik zijnde wegconstructie en eventueel benodigde onderhoudsmaatregelen.

Kiwa KOAC voert al jaren kwalitatief hoogwaardige deflectiemetingen uit. Onze valgewichtdeflectiemetingen zijn door de Raad voor Accreditatie ISO/IEC 17025 geaccrediteerd (certificaat L103) en alle apparaten zijn in het bezit van een geldig CROW-certificaat valgewichtdeflectiemeting.

Om te komen tot kwaliteitsborging van valgewichtdeflectiemetingen moet er achter de schermen nog wel wat werk verzet worden. In deze whitepaper hebben wij dit voor u op een rijtje gezet. Dus wilt u meer weten over onze valgewichtsdeflectiemetingen en de noodzakelijke kwaliteitsborging, download dan onze whitepaper door hieronder uw gegevens in te vullen:

Met het invullen en verzenden van dit formulier bevestigt u dat u onze disclaimer, het cookiebeleid en onze privacyverklaring heeft gelezen.