Dierwelzijn

Wanneer u dieren op een bedrijfsmatige manier houdt of verhandelt, moet u zich houden aan regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor huisvesting, verzorging, en het fokken en scheiden van dieren.

Animal welfare inspection certification kiwa.jpg

Kiwa heeft jarenlange ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen, het houden van audits en het certificeren van bedrijven op het gebied van dierenwelzijn over de hele wereld. Niet alleen in de primaire sector, maar bijvoorbeeld ook bij slachthuizen, vleesverwerkers en winkels. Wij zijn uw betrouwbare partner op het gebied van dierenwelzijn!

Onze diensten op het gebied van dierwelzijn

 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse kwaliteitsregeling voor de productie van levensmiddelen zonder genetisch gemodificeerde organismen.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • Parkkonijnen is een kwaliteitsprogramma voor konijnenhouders. In dit programma is er veel aandacht voor dierenwelzijn en hebben de konijnen meer ruimte dan de wettelijke norm.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • KAT

  KAT is een Duitse kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren. De Duitse retail stelt deelname aan KAT als voorwaarde om eieren in Duitsland af te zetten.
  Lees meer
 • QS pluimvee is een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie en veilige producten in de hele voedselketen. Dit betekent dat van ‘boerderij tot winkel’ alle schakels aan de gestelde QS normen moeten voldoen, om een product als QS- waardig ...
  Lees meer
 • Keten Duurzaam Rundvlees (KDR)
  Lees meer