24 augustus 2021

Wilt u alles weten over de kwaliteit van paddenstoelen?

Op  22 en 29 september en 6 oktober 2021 verzorgt Kiwa AQS de erkende opleiding productmodule P20 Paddenstoelen voor keurmeesters of medewerkers kwaliteitszorg in groente en fruit. Deze productmodule is voornamelijk gericht op het praktisch keuren van paddenstoelen (beoordelen, indelen en/of corrigeren van de productkwaliteit).

Praktijk

De P20 module behandelt onder andere de champignon, oesterzwam en shiitake. Tijdens het praktisch keuren wordt onder meer aandacht besteed aan het herkennen van rassen, ziekten, gebreken (waaronder ook fytosanitaire aantastingen) en het toepassen van kwaliteits- en sorteringsvoorschriften.

Theorie

Uiteraard wordt er ook theorie behandeld. Onder andere met betrekking tot de herkomst en het uiterlijk van de paddenstoelen, handelsstromen, teelt, teeltwijze, rassen, oogst en het ontstaan van diverse ziekten en gebreken. Ook de van toepassing zijnde EU voorschriften, Specifieke Handelsnormen, Algemene Handelsnorm en de UNECE richtlijnen voor de niet genormeerde producten, worden uitgebreid besproken. Bewaarcondities, opslagduur en temperatuur zijn tevens onderdeel van de theorie.

Locatie, kosten en subsidieregeling

De training wordt gehouden op het teelt- verwerkingsbedrijf Jarno Goesten Champignons B.V. (Gaardenweg 3, 5324 JJ, Ammerzoden).

Kosten voor de opleiding zijn €725,- per persoon. Op deelname aan de P-modules is een subsidieregeling van toepassing. Zie de website van GF Groothandelsfonds voor de voorwaarden: www.handelgroeit.nl.

Certificaat

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen van deze module, ontvangen de cursisten een certificaat. Hierbij geldt het ‘Reglement voor toetsing en afsluiting’, te vinden op www.handelgroeit.nl.

Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding tot keurmeester. Kiwa is door brancheorganisatie ‘Handel Groeit’ aangewezen als officiële opleider voor deze erkende training.

Aanmelden

Neem contact op voor meer informatie(telefoon: +31 (0)88 998 43 10, e-mail: info@kiwa-aqs.nl) of meld u hier direct aan.